DERGİ-Serveti Fünun-Bir İngiliz Mektebinde Şimendifer Eğitimi-1927-16 Sayfa-(Haliyle)