DERGİ-Serveti Fünun-Ankara-Kayseri Demiryolu Hattı Kapaklı-1927 -(Haliyle)