DERGİ-Serveti Fünun-T.C. Şimendifer Siyasisi-Ankara Demiryolu-1927 -(Haliyle)