DERGİ-Serveti Fünun-Ankara Numune Hastahanesi ve Müzesi Kapaklı-(Haliyle)