KİTAP-İstiklal Harbinde Demirci Akıncıları (Gerilla), İstiklal Harbinde Demirci Kaymakamı İbrahim Etemin Hatıralarından Derlenmiştir, İst. Askeri Matbaa 1936