KİTAP-Tabakatülmemalik ve Derecetülmesalik Osmanlı İmparatorluğunun Yükselme Devrinde Türk Ordusunun Savaşları…, Celal oğlu Mustafa, Türkçeleştiren Sadettin Tokdemir, Askeri Matbaa 1937