KİTAP-Harp Mıntıkaları Şehir ve Kasabaların İşgal İsdirdat ve Bombardıman Tarihleri (İtalyan, Balkan, Büyük Harp ve İstiklal Mücadelesinde), Ankara 1937