KİTAP-Keşanlı Ali Destanı Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Haldun Taner, Bilgi Yayınevi Mart 1971, ilk baskı