KİTAP-Heyecan ve Sükun, Faruk Nafiz Çamlıbel, İnkılap Kitabevi 1959, ilk baskı