FOTOĞRAF-Diyarbakır-Lice Hatırası-1941-Mebus Zekai-6X9 Cm.