FOTOĞRAF-Konya Muallim Mektebi 19 Mayıs Kutlaması-6X9 Cm.-3 ad.