FOTOĞRAF-Konya Muallim Mektebi Öğrencileri Son Sınıf-1936