FOTOĞRAF-Bakırköy Akliye Hastahanesi Asistanları-1940