FOTOĞRAF-İzmir-İnciraltı Bira Bahçesi-2 ad.,-1930'lar