FOTOĞRAF-İstanbul Erkek Muallim Mektebi Öğrencileri-1930