FOTOĞRAF-Denizcilik-Çatalkaya Romörkü İple Çekilerek Kıyıya Yanaştırılırken-18X24 Cm.