FOTOĞRAF-Konya Erkek Muallim Mektebinin Eski ve Yeni Müdürü ve Muallimleri-1930-